REMIT

REMIT - planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych w ENS

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii ("REMIT") oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. ("ENS") podaje do publicznej wiadomości następujące planowane i nieplanowane zmiany dyspozycyjności jednostek wytwórczych o mocy powyżej 100 MWe oraz zmiany zużycia gazu w ENS.

 

W ENS zainstalowano blok gazowo-parowy (BGP) składający się z trzech jednostek wytwórczych: turbin gazowych GT1 & GT2 i turbiny parowej ST o mocy poniżej 50 MWe każda.

 

Poprzednie zgłoszenia REMIT znajdują się w zakładce "Archiwalne zgłoszenia REMIT"

 


RSS
Załączniki: