System zarządzania środowiskiem ISO 14001


Działania na rzecz ochrony środowiska to dla Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. jeden z priorytetów zarządzania firmą. Dowodem tego było określenie polityki środowiskowej zakładu i decyzja Zarządu o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 - międzynarodowego standardu określającego wymogi funkcjonowania firm w pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i zasadami ochrony środowiska naturalnego.
 

Decyzja o wdrożeniu systemu ISO 14001 w ENS była świadectwem troski naszej firmy o otaczające środowisko oraz chęci kontroli i minimalizacji wpływu, jaki Spółka na nie wywiera.

iso-140001-pl.png
cert_2017_pl.png
certyfikat_iso_2020_pl.png
polityka-srodowiskowa.jpg