Ochrona środowiska i BHP

   Polityka Elektrociepłowni Nowa Sarzyna obejmuje prowadzenie działalności w zgodzie ze wszystkimi odnośnymi ustawami i przepisami dotyczącymi środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

 

W obszarze objętym ochroną środowiska ENS posiada następujące decyzje starostwa:

 

  • Pozwolenie zintegrowane (emisja gazów, odpady, hałas gleby i wody podziemne),
  • Pozwolenie wodno-prawne (woda i ścieki),
  • Pozwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (CO2).

 

ENS spełnia wszystkie określone w decyzjach dopuszczalne standardy emisji NOx, SO2 i pyłu, a oddziaływanie zakładu na środowisko naturalne jest niewspółmiernie niższe w porównaniu do eksploatowanych obecnie konwencjonalnych, opalanych węglem źródeł wytwarzania energii.


Tabela statystyk:

 

Emitowany gazWartość dopuszczalna /ppm/Średnioroczna emisja /ppm/
NOx 36,5 17,9
CO 80,0 3,9
SO2 4,2 <1


W kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych, ENS, respektując wszystkie wymogi prawne, tworzy własne, najwyższe standardy, stanowiące wzorzec dla kooperantów i kontrahentów, chętnie przez nich adaptowany i popularyzowany w dalszych relacjach biznesowych.