Podstawowe informacje

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. jest przyjazną środowisku elektrociepłownią wyposażoną w blok gazowo-parowy o mocy 116 MWe oraz 70MWt, produkującą w układzie skojarzonym energię elektryczną i ciepło. Energia elektryczna sprzedawana jest do spółki obrotu z Grupy Polenergia, ciepło na cele technologiczne i grzewcze do pobliskich zakładów chemicznych oraz na cele grzewcze do lokalnego zakładu komunalnego. Paliwo gazowe dostarczane jest przez spółkę handlu gazem należącą do Grupy Polenergia.
 

W zakładzie zastosowano nowoczesne urządzenia oraz rozwiązania technologiczne, a proces produkcyjny jest zautomatyzowany. Kompletna eksploatacja zakładu jest realizowana przez nieliczny, 5-osobowy personel zmianowy. Całość technologii zyskała kwalifikację BAT (Best Available Techniques).
 

Władze Spółki przywiązują szczególną wagę do prowadzenia działalności w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi ustawami i przepisami prawa, w szczególności prawa energetycznego, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Od 2014 r. wdrożono w Spółce system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001.