Certyfikaty / Nagrody

  „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"
Z przyjemnością informujemy, że w dn.16 grudnia 2014 roku Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie przyznała ENS po raz drugi Certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego" oraz po raz pierwszy „Złotą Kulę Lidera Województwa Podkarpackiego". 

  Nagroda główna - Statuetka programu "Przedsiębiorstwo Fair Play 2014"
W XVII edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2014 ENS otrzymała Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2014", Brązowy Laur oraz nagrodę główną - Statuetkę.  Kapituła przyznała ENS Statuetkę za „mecenat nad inicjatywami związanymi z propagowaniem kultury w regionie, zarówno poprzez wspieranie przedsięwzięć szkół, stowarzyszeń czy muzeów, jak i wspieranie rozwoju indywidualnych talentów osób z regionu."

  Certyfikat „Wiarygodna Firma" 2013

W 2013 roku Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie przyznała Spółce certyfikat: „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".


   Wyróżnienie w konkursie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju
W 2013 roku w konkursie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju organizowanym przez Forbes i PricewaterhouseCoopers, ENS znalazła się w gronie 12 wyróżnionych firm. Wyróżnienie przyznano za wdrożenie metody wykorzystania wody deszczowej w procesie produkcyjnym. 


   Nagroda główna - Statuetka programu "Przedsiębiorstwo Fair Play 2012"
W 2012 roku Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. otrzymała nagrodę główną - Statuetkę programu "Przedsiębiorstwo Fair Play 2012" w XV edycji programu. Program jest organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Kapituła Konkursu przyznała ENS nagrodę główną - Statuetkę za: „kreatywne, konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, a także za tworzenie możliwości rozwoju zawodowego pracowników i wspieranie lokalnej społeczności, w tym za aktywną rolę mecenasa kultury i sportu." W XV edycji Konkursu wzięło udział ponad 500 firm z całej Polski, statuetki – nagrody główne zostały przyznane 15 firmom wyróżniającym się swoimi działaniami w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu, ekologii, bhp i warunków pracy.

Corocznie, w latach 2009-2019 Kapituła Konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play" przyznawała Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play".


W 2011 roku Spółka otrzymała Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2011". W 2013 roku Spółka otrzymała Złotą Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play 2013" (za nieprzerwane uczestnictwo w programie przez 5 lat), w 2014 roku otrzymała Brązowy Laur (udział w programie przez 6 lat), w 2015 roku - Srebrny Laur (udział w programie przez 7 lat), w 2016 roku - Złoty Laur (udział w programie przez 8 lat) oraz nominację do nagrody głównej, w 2017 roku Platynowy Laur, a w 2018 roku Platynową Statuetkę.


W 2019 r. Pan Prezes Jacek Głowacki został nagrodzony tytułem Ambasador Fair Play w Biznesie 2019.


   Przyjaciel Powiatu Leżajskiego
W 2012 roku Starostwo Powiatowe w Leżajsku uhonorowało ENS tytułem „Przyjaciela Powiatu Leżajskiego" w kategorii „Przedsiębiorca" za działania na rzecz powiatu.

 

   Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011
System zarządzania i kultura organizacyjna ENS zostały docenione i przedstawione w 10. Jubileuszowej Edycji Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011, w kategorii Ład Organizacyjny – zarządzanie.

 

   Nagroda za szczególną dbałość o pracownika i jego rozwój zawodowy
W 2009 roku Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. otrzymała Nagrodę specjalną za szczególną dbałość o pracownika i jego rozwój zawodowy przyznaną w ramach konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza.

 

wyroznienie_podkarpacka-nagroda-gospodar.jpg
nagroda-specjalna_podkarpacka-nagroda-go.jpg
certyfikat-fair-play-2009.jpg
certyfikat-fair-play-2010.jpg
zloty-certyfikat-fair-play-2011.jpg
certyfikat-i-nagroda-fair-play-2012.jpg
certyfikat-i-zlota-statuetka-fair-play-2.jpg
certyfikatwiarygodna-firma-2013.jpg
logo-certyfikat.jpg
wyroznienie_liderzy-zrownowazonego-rozwo.jpg
mecenas-kultury-lezajskiej.jpg
fair-play-2014.jpg
zlota-kula_lider-woj-podkarpackiego-2014.jpg
certyfikat-wiarygodna-firma-2014-2015.jpg
certyfikat-przedsiebiorstwo-fair-play-20.png
fair-play-2016.jpg
orly-wprost-2017.jpg
laur-bialego-tygrysa.png
pfp-2017.png
dyplom-orly-wprost_2018-1.png
img-y21092805-0001.jpg
orly-wprost-2019.png
ambasador-fp-2019.png
pfp_2019.png