Aktualności

Komunikat o zmianie firmy (nazwy)

Uprzejmie zawiadamiamy, że 11 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował zmianę firmy spółki z:
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
na
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa jedynie nazwa spółki, natomiast wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, adres stacjonarny, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian. Zmiana nazwy Spółki nie ma wpływu na relacje z klientami i kontrahentami. Prosimy o uwzględnienie nowej nazwy przy kierowaniu do nas wszelkiej korespondencji.


Powrót